Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2020, 3:e kvartalet

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005, 12

2005
(none)
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer