Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2019, 3:e kvartalet

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010, 07

2010
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer