Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, III/2012

Index Indextal Kvartalsförändring % Årsförändring %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 142,9 1,9 4,4
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 123,0 0,0 7,0
202000 ENERGI; SMÖRJMEDEL 171,7 2,5 4,8
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 203,8 1,2 6,5
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 101,3 1,7 1,0
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 107,3 0,0 3,0
206000 DJURFODER 142,1 5,1 5,3
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 130,7 0,2 2,5
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 124,2 0,7 1,7
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 119,6 0,3 2,9
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 122,9 0,1 2,1
211000 MATERIAL 120,1 0,0 1,7
211100 MASKINER OCH REDSKAP 124,2 0,1 1,3
211200 TRANSPORTMATERIEL 116,1 0,0 2,2
212000 BYGGNADER 127,6 0,2 2,3
212100 EKONOMIBYGGNADER 127,6 0,2 2,3
219000 ANDRA 134,1 0,5 4,9
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 137,8 1,5 3,9

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels 09 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, III/2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2012/03/ttohi_2012_03_2012-11-15_tau_001_sv.html