Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2014

2014
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
(none)
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer