Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 15.8.2017

Energipriserna steg ytterligare, priserna på gödningsmedel sjönk

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 1,0 procent under andra kvartalet från året innan. Priserna på de varor och tjänster som används inom produktionen steg med 1,0 procent och priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg med 1,2 procent. Till stegringen av totalindexet bidrog särskilt prisuppgången för energi med 8,5 procent och för transportmateriel med 2,8 procent. Prisnedgången för gödningsmedel, utsäde och djurfoder dämpade stegringen av totalindexet en aning.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–6/2017

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–6/2017
Till stegringen av energipriset bidrog skattehöjningarna vid årsskiftet samt dyrare importbränslen. Billigare gödningsmedel är en del av en typisk säsongvariation i början av en ny gödslingssäsong.

Index för inköpspriser på produktionmedel inom jordbruket 2010=100, 2:a kvartalet 2017

Index (2010=100) Indextal II/2017 Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex 113,3 0,6 1,0
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 114,1 0,5 1,0
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 111,5 0,6 1,2

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (233,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2017/02/ttohi_2017_02_2017-08-15_tie_001_sv.html