Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2020, december

Volymindex för industriproduktionen 2007, maj

2007
maj
Offentliggöranden