Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2020, januari

Volymindex för industriproduktionen 2007, augusti

2007
augusti
Offentliggöranden