Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, augusti

Volymindex för industriproduktionen 2007, september

2007
september
Offentliggöranden