Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2020, november

Volymindex för industriproduktionen 2008, februari

2008
februari
Offentliggöranden