Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2018, augusti

Volymindex för industriproduktionen 2008, april

2008
april
Offentliggöranden