Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2020, januari

Volymindex för industriproduktionen 2008, december

2008
december
Offentliggöranden