Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2020, december

Volymindex för industriproduktionen 2009, februari

2009
februari
Offentliggöranden