Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2020, januari

Volymindex för industriproduktionen 2009, mars

2009
mars
Offentliggöranden