Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2017, november

Volymindex för industriproduktionen 2009, maj

2009
maj
Offentliggöranden

Dela