Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2018, augusti

Volymindex för industriproduktionen 2009, oktober

2009
oktober
Offentliggöranden