Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2020, augusti

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren Statistikmånad
2011 / 11 2011 / 12 2012 / 01 2012 / 02 2012 / 03
BCDE Hela industrin 1:a offentliggörandet (%) -2,9 -3,5 -4,8 -3,2 -7,0
Senaste offentliggörandet (8.6.2012) (%) -1,7 -3,3 -4,4 -3,9 -5,2
Revidering (%-enhet) 1,1 0,2 0,4 -0,7 1,8
C Tillverkning 1:a offentliggörandet (%) -1,3 0,3 -2,1 -2,0 -4,7
Senaste offentliggörandet (8.6.2012) (%) 0,0 0,5 -1,5 -2,9 -2,6
Revidering (%-enhet) 1,3 0,2 0,5 -0,9 2,1
10-11 Livsmedelsindustri 1:a offentliggörandet (%) 2,0 0,5 0,6 0,7 -0,7
Senaste offentliggörandet (8.6.2012) (%) 2,7 0,6 0,9 0,3 -2,0
Revidering (%-enhet) 0,6 0,1 0,3 -0,4 -1,3
16-17 Skogsindustri 1:a offentliggörandet (%) -9,1 -10,7 -15,8 -5,7 -7,7
Senaste offentliggörandet (8.6.2012) (%) -9,5 -10,8 -10,6 -4,2 -7,3
Revidering (%-enhet) -0,4 -0,1 5,2 1,6 0,4
19-22 Kemisk industri 1:a offentliggörandet (%) -0,6 -4,0 1,4 5,3 -7,5
Senaste offentliggörandet (8.6.2012) (%) -2,2 -4,0 7,4 0,7 12,0
Revidering (%-enhet) -1,6 0,0 6,0 -4,6 19,4
24-30, 33 Metallindustri 1:a offentliggörandet (%) 0,3 5,2 1,8 -3,4 -2,5
Senaste offentliggörandet (8.6.2012) (%) 3,2 5,7 -1,7 -4,5 -3,7
Revidering (%-enhet) 2,9 0,5 -3,5 -1,1 -1,2
26-27 El- och elektronikindustri 1:a offentliggörandet (%) -13,9 -1,5 8,6 4,1 -14,1
Senaste offentliggörandet (8.6.2012) (%) -4,6 -1,5 -3,4 -0,3 -13,7
Revidering (%-enhet) 9,3 0,0 -11,9 -4,4 0,5
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 1:a offentliggörandet (%) 1,4 0,7 -4,0 -3,2 -2,8
Senaste offentliggörandet (8.6.2012) (%) 1,0 1,0 -1,2 -3,4 -0,4
Revidering (%-enhet) -0,4 0,3 2,8 -0,2 2,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 1:a offentliggörandet (%) -15,8 -26,3 -18,2 -8,3 -19,9
Senaste offentliggörandet (8.6.2012) (%) -15,8 -26,3 -18,2 -8,3 -19,9
Revidering (%-enhet) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2012, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/04/ttvi_2012_04_2012-06-08_rev_001_sv.html