Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, augusti

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 08.02.2013 (%)
BCDE Hela industrin 2012 / 07 2,5 3,7 1,2
2012 / 08 -1,0 -0,9 0,1
2012 / 09 -5,4 -6,3 -0,9
2012 / 10 3,4 4,0 0,6
2012 / 11 -2,1 -2,8 -0,7
C Tillverkning 2012 / 07 3,1 4,3 1,2
2012 / 08 -0,6 -0,5 0,1
2012 / 09 -6,7 -7,6 -0,9
2012 / 10 3,2 3,9 0,7
2012 / 11 -2,5 -3,4 -0,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2012 / 07 6,4 6,4 0,0
2012 / 08 1,5 1,5 0,0
2012 / 09 7,6 7,6 0,0
2012 / 10 6,8 6,8 0,0
2012 / 11 0,9 0,9 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2012 / 07 4,4 2,9 -1,5
2012 / 08 -1,4 -1,2 0,2
2012 / 09 -7,6 -7,9 -0,3
2012 / 10 3,6 3,7 0,1
2012 / 11 -3,7 -3,6 0,1
16-17 Skogsindustri 2012 / 07 -3,6 -1,7 1,9
2012 / 08 1,2 1,0 -0,2
2012 / 09 -2,1 -3,5 -1,4
2012 / 10 4,4 5,5 1,1
2012 / 11 3,6 3,3 -0,3
19-22 Kemisk industri 2012 / 07 8,5 8,3 -0,2
2012 / 08 5,3 5,7 0,4
2012 / 09 -15,3 -16,0 -0,7
2012 / 10 8,0 8,8 0,8
2012 / 11 11,4 11,2 -0,2
24-30, 33 Metallindustri 2012 / 07 5,0 6,3 1,3
2012 / 08 -3,1 -2,9 0,2
2012 / 09 -3,9 -5,0 -1,1
2012 / 10 1,4 1,7 0,3
2012 / 11 -7,5 -8,5 -1,0
26-27 El- och elektronikindustri 2012 / 07 18,1 15,7 -2,4
2012 / 08 -8,4 -8,3 0,1
2012 / 09 -14,4 -14,4 0,0
2012 / 10 -6,1 -8,8 -2,7
2012 / 11 -21,1 -21,1 0,0
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2012 / 07 0,5 2,3 1,8
2012 / 08 0,8 0,9 0,1
2012 / 09 -5,3 -6,4 -1,1
2012 / 10 5,0 6,4 1,4
2012 / 11 1,3 0,3 -1,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2012, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/12/ttvi_2012_12_2013-02-08_rev_001_sv.html