Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, november

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.06.2016 (%)
BCDE Hela industrin 2015 / 11 -0,4 0,9 1,3
2015 / 12 3,7 5,1 1,4
2016 / 01 -3,7 -3,6 0,1
2016 / 02 1,5 2,9 1,4
2016 / 03 -2,6 -3,0 -0,4
C Tillverkning 2015 / 11 -0,2 1,3 1,5
2015 / 12 3,9 5,6 1,7
2016 / 01 -5,6 -5,4 0,2
2016 / 02 0,3 2,0 1,7
2016 / 03 -3,1 -3,4 -0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2015 / 11 -1,0 -1,0 0,0
2015 / 12 2,1 2,1 0,0
2016 / 01 9,4 9,4 0,0
2016 / 02 8,6 8,6 0,0
2016 / 03 0,5 0,5 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2015 / 11 -0,0 0,7 0,7
2015 / 12 -4,7 -2,1 2,6
2016 / 01 -0,5 -1,9 -1,4
2016 / 02 6,1 6,3 0,2
2016 / 03 2,1 1,3 -0,8
16-17 Skogsindustri 2015 / 11 3,6 5,0 1,4
2015 / 12 2,7 4,0 1,3
2016 / 01 -3,2 -3,5 -0,3
2016 / 02 2,1 2,1 0,0
2016 / 03 -1,4 -1,9 -0,5
19-22 Kemisk industri 2015 / 11 -5,2 -2,7 2,5
2015 / 12 -0,4 1,0 1,4
2016 / 01 2,5 1,3 -1,2
2016 / 02 3,1 2,6 -0,5
2016 / 03 -9,7 -7,8 1,9
24-30, 33 Metallindustri 2015 / 11 0,7 1,9 1,2
2015 / 12 8,2 9,5 1,3
2016 / 01 -10,8 -9,1 1,7
2016 / 02 -1,8 0,6 2,4
2016 / 03 -2,1 -2,7 -0,6
26-27 El- och elektronikindustri 2015 / 11 -4,8 -4,8 0,0
2015 / 12 5,3 4,6 -0,7
2016 / 01 -17,7 -13,8 3,9
2016 / 02 -7,3 -3,6 3,7
2016 / 03 -0,6 -0,8 -0,2
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2015 / 11 0,5 2,2 1,7
2015 / 12 3,7 5,7 2,0
2016 / 01 -3,6 -4,0 -0,4
2016 / 02 1,6 2,9 1,3
2016 / 03 -3,5 -3,8 -0,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/04/ttvi_2016_04_2016-06-10_rev_001_sv.html