Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, september

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.08.2016 (%)
BCDE Hela industrin 2016 / 01 -3,7 -3,7 0,0
2016 / 02 1,5 3,3 1,8
2016 / 03 -2,6 -4,3 -1,7
2016 / 04 4,3 4,2 -0,1
2016 / 05 5,5 6,4 0,9
C Tillverkning 2016 / 01 -5,6 -5,5 0,1
2016 / 02 0,3 2,3 2,0
2016 / 03 -3,1 -4,9 -1,8
2016 / 04 4,6 4,6 0,0
2016 / 05 6,2 7,2 1,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2016 / 01 9,4 9,4 0,0
2016 / 02 8,6 8,6 0,0
2016 / 03 0,5 0,5 0,0
2016 / 04 0,2 0,2 0,0
2016 / 05 -8,4 -8,4 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2016 / 01 -0,5 -1,9 -1,4
2016 / 02 6,1 6,3 0,2
2016 / 03 2,1 1,6 -0,5
2016 / 04 4,3 4,8 0,5
2016 / 05 6,8 7,7 0,9
16-17 Skogsindustri 2016 / 01 -3,2 -2,7 0,5
2016 / 02 2,1 3,2 1,1
2016 / 03 -1,4 -1,4 0,0
2016 / 04 -0,8 0,2 1,0
2016 / 05 3,1 3,2 0,1
19-22 Kemisk industri 2016 / 01 2,5 1,1 -1,4
2016 / 02 3,1 3,9 0,8
2016 / 03 -9,7 -9,6 0,1
2016 / 04 6,6 6,4 -0,2
2016 / 05 -1,5 -0,2 1,3
24-30, 33 Metallindustri 2016 / 01 -10,8 -9,6 1,2
2016 / 02 -1,8 0,7 2,5
2016 / 03 -2,1 -5,5 -3,4
2016 / 04 6,0 5,0 -1,0
2016 / 05 10,2 10,6 0,4
26-27 El- och elektronikindustri 2016 / 01 -17,7 -16,7 1,0
2016 / 02 -7,3 -4,6 2,7
2016 / 03 -0,6 -5,0 -4,4
2016 / 04 3,6 -3,4 -7,0
2016 / 05 1,1 0,5 -0,6
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2016 / 01 -3,6 -3,7 -0,1
2016 / 02 1,6 3,4 1,8
2016 / 03 -3,5 -4,9 -1,4
2016 / 04 4,7 5,8 1,1
2016 / 05 7,0 8,1 1,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/06/ttvi_2016_06_2016-08-10_rev_001_sv.html