Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2020, augusti

Revideringar i denna statistik

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.2.2020
B Utvinning av mineral 01/2019 18,1 18,0 -0,1
02/2019 13,3 13,3 0,0
03/2019 9,1 9,2 0,1
04/2019 15,4 15,5 0,1
05/2019 -49,6 -49,3 0,3
06/2019 -42,7 -43,0 -0,3
07/2019 -29,8 -27,6 2,2
08/2019 -15,0 -14,5 0,5
09/2019 -2,9 4,1 7,0
10/2019 13,5 11,3 -2,2
11/2019 -4,2 -3,7 0,5
BCD Hela industrin 01/2019 2,3 2,2 -0,1
02/2019 0,8 0,7 -0,1
03/2019 -0,5 -0,3 0,2
04/2019 6,1 6,2 0,1
05/2019 0,2 -0,3 -0,5
06/2019 0,3 0,1 -0,2
07/2019 6,1 6,8 0,7
08/2019 2,1 1,8 -0,3
09/2019 2,5 3,5 1,0
10/2019 1,6 1,5 -0,1
11/2019 1,4 -0,5 -1,9
C Tillverkning 01/2019 1,3 1,2 -0,1
02/2019 1,7 1,6 -0,1
03/2019 0,3 0,6 0,3
04/2019 6,2 6,3 0,1
05/2019 0,8 0,3 -0,5
06/2019 1,0 0,7 -0,3
07/2019 8,4 9,1 0,7
08/2019 3,6 3,1 -0,5
09/2019 3,6 4,4 0,8
10/2019 1,6 1,5 -0,1
11/2019 1,6 0,1 -1,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2019 5,6 5,5 -0,1
02/2019 -6,6 -6,7 -0,1
03/2019 -7,7 -7,7 0,0
04/2019 3,4 3,4 0,0
05/2019 10,7 10,7 0,0
06/2019 14,8 14,9 0,1
07/2019 3,2 4,1 0,9
08/2019 -4,7 -4,3 0,4
09/2019 -7,1 -6,7 0,4
10/2019 -1,0 -1,2 -0,2
11/2019 0,2 -5,3 -5,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2019, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/12/ttvi_2019_12_2020-02-10_rev_001_sv.html