Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins och handelns lagerstatistik 2020, 3:e kvartalet

Industrins och handelns lagerstatistik 2006, 4:e kvartalet

2006
4:e kvartalet
Offentliggöranden