Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins och handelns lagerstatistik 2019, 3:e kvartalet

Industrins och handelns lagerstatistik 2008, 2:a kvartalet

2008
2:a kvartalet
Offentliggöranden