Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins och handelns lagerstatistik 2020, 3:e kvartalet

Industrins och handelns lagerstatistik 2009, 2:a kvartalet

2009
2:a kvartalet
Offentliggöranden