Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins och handelns lagerstatistik 2019, 2:a kvartalet

Industrins och handelns lagerstatistik 2009, 3:e kvartalet

2009
3:e kvartalet
Offentliggöranden