Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins och handelns lagerstatistik 2020, 4:e kvartalet

Industrins och handelns lagerstatistik 2012, 1:a kvartalet

2012
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Figurer