Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins och handelns lagerstatistik 2020, 4:e kvartalet

Industrins och handelns lagerstatistik 2012, 2:a kvartalet

2012
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Figurer