Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins och handelns lagerstatistik 2020, 4:e kvartalet

Industrins och handelns lagerstatistik 2012, 3:e kvartalet

2012
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Figurer