Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins och handelns lagerstatistik 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 19.11.2015

Värdet av företagens lager minskade under tredje kvartalet 2015

Enligt Statistikcentralen minskade värdet av de sammanlagda lagren inom industrin, utvinningen av mineral, elproduktionen och handeln med 6,0 procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med året innan. Inom industrin minskade lagervärdet med 9,1 procent och inom handeln med 1,4 procent jämfört med tredje kvartalet år 2014.

Årsförändring av lagervärdet inom industrin, utvinningen av mineral och elproduktionen III/2014– III/2015 (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom industrin, utvinningen av mineral och elproduktionen III/2014– III/2015 (TOL 2008)
* Övrig industri är näringsgrenar 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar, 23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter, 31 Tillverkning av möbler och 32 Annan tillverkning.

Årsförändring av lagervärdet inom handeln III/2014– III/2015, %, (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom handeln III/2014– III/2015, %, (TOL 2008)

Med lager avses i industrins och handelns lagerstatistik omsättningstillgångarna enligt företagens bokföring. Lagren omfattar tillgångsposterna material och förnödenheter, halvfärdiga arbeten, produkter och handelsvaror.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, varastotilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Figurer

Uppdaterad 19.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 3:e kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2015/03/tva_2015_03_2015-11-19_tie_001_sv.html