Finlands officiella statistik

Arbetskraftskostnadsindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kostnaden för arbetad timme steg med 1,2 procent under april-juni från året innan
8.9.2017
Under april - juni 2017 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 1,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 0,2 procent under april - juni 2017. Det fanns tre arbetsdagar färre under andra kvartalet år 2017 än under motsvarande period år 2016. Detta berodde på att påsken i år inföll under andra kvartalet och i fjol under första. Inom arbetskraftskostnadsindexet medför minskningen av antalet arbetsdagar att kostnaderna stiger.

Nästa offentliggörande:
8.12.2017

Beskrivning: Arbetskraftskostnadsindexet mäter den kvartalsvisa förändringen i de genomsnittliga arbetskraftskostnaderna per arbetad timme. Statistiken omfattar nästan hela den privata sektorn samt staten och kommunsektorn. Statistiken omfattar inte jordbruk, skogsbruk och fiske. Arbetskraftskostnadsindexet innehåller förutom det egentliga arbetskraftskostnadsindexet också tre kompletterande index: lönekostnadsindexet, socialkostnadsindexet samt arbetskraftskostnadsindexet utan kostnadsposter av engångsnatur eller extraordinära kostnadsposter.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraftskostnader, arbetskraftskostnadsindex, index, kostnader, löner, näringsgrenar, privata sektorn, socialskyddsavgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nytt säsongrensningsprogram införs
10.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/index_sv.html

Dela