Finlands officiella statistik

Arbetskraftskostnadsundersökning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kostnaden för arbetad timme 31,6 euro för arbetsgivaren år 2012
26.9.2014
Enligt uppgifter i Statistikcentralens arbetskraftskostnadsundersökning var arbetskraftskostnaderna i genomsnitt 31,6 euro per arbetad timme år 2012. Inom den privata sektorn var timkostnaden 32,0 euro, inom kommunsektorn 29,5 euro och inom den statliga sektorn 37,4 euro. Lönekostnaderna inom sektorerna utgjorde i genomsnitt 76,5 procent, kostnaderna för social trygghet 21,3 procent och övriga kostnader 2,2 procent av de totala arbetskraftskostnaderna.

Nästa offentliggörande:
16.11.2018

Beskrivning: Arbetskraftskostnadsundersökningen beskriver arbetskraftskostnadernas nivå och struktur under bestämda år. Statistiken omfattar nästan hela den privata sektorn samt staten och kommunsektorn. Statistiken omfattar inte jordbruk, skogsbruk och fiske.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraftskostnader, kostnader, löner, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn, socialskyddsavgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsundersökning [e-publikation].
ISSN=1799-327X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.11.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvtutk/index_sv.html