Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, juni

Arbetskraftsundersökning 2005, maj

2005
maj
Offentliggöranden