Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, juni

Publicerad: 24.1.2006

Sysselsättningen ökade i december 2005

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i december 2 399 000, dvs. 63 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 67,8 procent, medan det i december 2004 var 66,5 procent.

Antalet arbetslösa i december 2005 var 198 000, dvs. 3 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,6 procent, medan det var 7,7 procent i december 2004.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta år 2005 i medeltal 2 401 000 personer, dvs. 36 000 fler än år 2004. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent, medan det år 2004 var 8,8 procent.

Förändringar i sysselsättningen 12/2004 - 12/2005, tusen personer

  December 2005 December 2004 FÖRÄNDRING, %
12/04-12/05
Sysselsatta totalt 2 399 2 336 2,7
Relativt sysselsättningstal, % 67,8 66,3 1,5 2
Arbetslösa 1 198 195 1,9
Relativt arbetslöshetstal,, % 7,6 7,7 -0,1 2
Arbetskraften totalt 2 597 2 531 2,6
Arbetskraftsandel, % 65,7 64,2 1,5 2
Utanför arbetskraften totalt 1 358 1 409 -3,7
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Källa: Arbetskraftundersökning 2005, December. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Meddelande om offentliggörande

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 24.1.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/12/tyti_2005_12_2006-01-24_tie_001_sv.html