Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, november

Arbetskraftsundersökning 2006, januari

2006
januari
Offentliggöranden