Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, februari

Publicerad: 25.4.2006

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i mars 2006

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i mars 2 395 000, dvs. 30 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 67,6 procent, medan det i mars 2005 var 67,1 procent.

Antalet arbetslösa i mars 2006 var 211 000, dvs. 7 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,1 procent, medan det var 8,5 procent i mars 2005.

Förändringar i sysselsättningen 3/2005 - 3/2006, tusen personer

  Mars 2006 Mars 2005 FÖRÄNDRING, %
3/05-3/06
Sysselsatta totalt 2 395 2 365 1,3
Relativt sysselsättningstal, % 67,6 67,1 0,5 2
Arbetslösa 1 211 219 -3,3
Relativt arbetslöshetstal,, % 8,1 8,5 -0,4 2
Arbetskraften totalt 2 607 2 584 0,9
Arbetskraftsandel, % 65,9 65,5 0,4 2
Utanför arbetskraften totalt 1 351 1 360 -0,6
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Källa: Arbetskraftundersökning 2006, Mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela
(09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Meddelande om offentliggörande

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 24.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.3.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/03/tyti_2006_03_2006-04-25_tie_001_sv.html