Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, november

Publicerad: 19.9.2006

Sysselsättningen ökade i augusti 2006

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i augusti 2 506 000, dvs. 69 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 70,5 procent, medan det i augusti 2005 var 69,0 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var 69,0 procent.

Antalet arbetslösa i augusti 2006 var 185 000, dvs. som året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,9 procent, medan det var 7,2 procent i augusti 2005.

Förändringar i sysselsättningen 8/2005 - 8/2006, tusen personer

  Augusti 2006 Augusti 2005 FÖRÄNDRING, %
8/05-8/06
Sysselsatta totalt 2 506 2 437 2,8
Relativt sysselsättningstal, % 70,5 69,0 1,52
Arbetslösa 1 185 188 -2,0
Relativt arbetslöshetstal, % 6,9 7,2 -0,32
Arbetskraften totalt 2 691 2 625 2,5
Arbetskraftsandel, % 67,9 66,5 1,42
Utanför arbetskraften totalt 1 274 1 324 -3,8
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Källa: Arbetskraftundersökning 2006, Augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi
(09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Meddelande om offentliggörande

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 19.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/08/tyti_2006_08_2006-09-19_tie_001_sv.html