Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Arbetskraftsundersökning 2006, november

2006
november
Offentliggöranden