Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, oktober

Arbetskraftsundersökning 2008, juni

2008
juni
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar