Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, november

Arbetskraftsundersökning 2008, september

2008
september
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar