Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, juni

Arbetskraftsundersökning 2009, februari

2009
februari
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar