Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, mars

Arbetskraftsundersökning 2009, april

2009
april
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar