Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, oktober

Arbetskraftsundersökning 2009, juni

2009
juni
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar