Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

9.4 Sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2010/II - 2009/II

  År/Kvartal Förändring
2010/II 2010/I 2009/II 2010/II - 2009/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent (%)
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 485 2 388 2 497 -0,5
01-09 116 115 122 -4,9
Jordbruk 01 83 85 92 -9,7
C Tillverkning 10-33 371 355 386 -3,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 48 42 49 -0,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 60 55 60 -1,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 52 50 54 -2,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 63 60 63 1,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 114 115 120 -5,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 33 33 40 -16,6
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 30 27 29 3,3
F Byggverksamhet 41-43 172 161 177 -2,7
Byggande av hus 41 63 55 61 2,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 88 86 93 -4,7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 309 284 301 2,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 43 39 41 6,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 96 90 90 6,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 170 154 170 0,2
H Transport och magasinering 49-53 162 156 154 4,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 104 104 102 2,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 57 52 52 9,9
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 85 81 86 -2,0
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 96 92 96 -0,3
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 74 67 72 2,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 151 148 145 4,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 56 56 59 -5,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 102 95 100 1,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 65 59 62 3,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 117 113 112 4,1
P Utbildning 85 170 179 163 4,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 384 372 399 -3,8
Hälso- och sjukvård 86 181 177 189 -4,3
Vård och omsorg med boende 87 83 77 84 -1,5
Öppna sociala insatser 88 120 118 126 -4,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 53 52 55 -4,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 84 80 89 -5,8
X Näringsgrenen okänd 00 12 10 11 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.07.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2010, 9.4 Sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2010/II - 2009/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/06/tyti_2010_06_2010-07-27_tau_027_sv.html