Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2010/12 - 2011/12

  År/Månad Förändring Förändring
2010/12 2011/12 2010/12 - 2011/12 2010/12 - 2011/12
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 051 4 067 16 0,4
Arbetskraft totalt 2 602 2 603 1 0,0
- sysselsatta 2 397 2 411 14 0,6
- arbetslösa 204 192 -13 -6,2
Ej i arbetskraften 1 449 1 464 15 1,0
Män Befolkning totalt 2 028 2 036 9 0,4
Arbetskraft totalt 1 356 1 356 -0 0,0
- sysselsatta 1 245 1 242 -3 -0,2
- arbetslösa 111 114 3 2,4
Ej i arbetskraften 672 681 9 1,3
Kvinnor Befolkning totalt 2 023 2 030 7 0,4
Arbetskraft totalt 1 246 1 247 1 0,1
- sysselsatta 1 152 1 169 16 1,4
- arbetslösa 93 78 -15 -16,3
Ej i arbetskraften 778 784 6 0,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2011, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2010/12 - 2011/12 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/12/tyti_2011_12_2012-01-24_tau_002_sv.html