Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, november

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/IV - 2011/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/IV 2011/IV 2010/IV - 2011/IV 2010/IV - 2011/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 426 2 456 31 1,3
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 110 106 -5 -4,1
Jordbruk 01 80 75 -4 -5,1
C Tillverkning 10-33 356 357 1 0,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 45 51 6 13,0
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 58 54 -4 -6,5
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 45 47 2 4,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 58 60 2 2,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 114 113 -1 -1,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 35 32 -3 -9,0
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 25 24 -1 -4,4
F Byggverksamhet 41-43 173 176 3 1,8
Byggande av hus 41 61 65 4 6,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 95 91 -3 -3,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 294 299 6 1,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 42 46 4 9,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 93 87 -6 -6,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 159 166 7 4,6
H Transport och magasinering 49-53 151 144 -7 -4,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 98 95 -3 -2,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 52 48 -4 -8,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 81 80 -0 -0,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 94 106 12 12,6
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 69 80 11 15,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 148 152 4 2,8
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 55 59 4 7,7
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 97 95 -2 -2,0
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 59 57 -2 -3,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 113 -3 -2,4
P Utbildning 85 179 173 -6 -3,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 380 400 20 5,2
Hälso- och sjukvård 86 178 188 10 5,8
Vård och omsorg med boende 87 74 83 9 11,9
Öppna sociala insatser 88 128 129 1 0,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 57 62 5 8,7
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 85 80 -5 -6,0
X Näringsgrenen okänd 00 12 10 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2011, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/IV - 2011/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/12/tyti_2011_12_2012-01-24_tau_028_sv.html