Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2011/I - 2012/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/I 2012/I 2011/I - 2012/I 2011/I - 2012/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 408 2 432 25 1,0
15-64 2 367 2 383 17 0,7
15-24 222 228 6 2,8
25-34 524 522 -2 -0,3
35-44 556 558 2 0,4
45-54 627 628 2 0,3
55-64 439 447 8 1,9
Män 15-74 1 243 1 246 4 0,3
15-64 1 217 1 215 -2 -0,2
15-24 109 111 2 1,9
25-34 291 287 -4 -1,3
35-44 292 291 -1 -0,2
45-54 311 313 2 0,6
55-64 214 212 -2 -0,7
Kvinnor 15-74 1 165 1 186 21 1,8
15-64 1 150 1 168 19 1,6
15-24 113 117 4 3,6
25-34 233 235 2 1,0
35-44 264 267 3 1,1
45-54 315 315 -0 -0,1
55-64 225 235 10 4,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2012, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2011/I - 2012/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/03/tyti_2012_03_2012-04-24_tau_024_sv.html