Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, november

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/I - 2012/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/I 2012/I 2011/I - 2012/I 2011/I - 2012/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 408 2 432 25 1,0
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 110 104 -6 -5,1
Jordbruk 01 80 75 -5 -6,3
C Tillverkning 10-33 348 350 2 0,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 50 48 -2 -3,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 55 55 0 -0,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 46 47 0 0,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 58 55 -3 -4,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 110 113 3 2,8
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 29 33 3 11,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 23 26 3 13,7
F Byggverksamhet 41-43 163 167 4 2,3
Byggande av hus 41 62 61 -2 -3,1
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 84 89 5 6,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 288 285 -3 -1,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 40 45 5 13,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 92 88 -4 -4,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 156 152 -4 -2,7
H Transport och magasinering 49-53 149 145 -4 -2,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 97 90 -7 -6,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 52 54 2 4,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 80 78 -2 -3,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 96 103 8 7,9
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 73 76 4 4,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 153 154 2 1,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 57 57 -1 -1,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 94 99 5 5,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 58 61 3 5,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 112 111 -1 -1,3
P Utbildning 85 191 178 -13 -6,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 378 409 31 8,2
Hälso- och sjukvård 86 177 194 17 9,5
Vård och omsorg med boende 87 76 82 6 8,3
Öppna sociala insatser 88 125 133 8 6,2
R Kultur, nöje och fritid 90-93 60 59 -0 -0,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 81 77 -4 -4,4
X Näringsgrenen okänd 00 11 11 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2012, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/I - 2012/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/03/tyti_2012_03_2012-04-24_tau_028_sv.html