Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/II - 2012/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/II 2012/II 2011/II - 2012/II 2011/II - 2012/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1036,8 1022,0 -14,8 -1,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 64,2 63,6 -0,6 -0,9
Jordbruk 01 49,7 49,3 -0,4 -0,8
C Tillverkning 10-33 156,2 158,0 1,8 1,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 21,6 22,7 1,1 5,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 23,8 23,7 -0,1 -0,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,7 22,0 1,3 6,4
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 25,5 25,6 0,1 0,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 50,9 49,7 -1,2 -2,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 13,8 14,3 0,5 3,5
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,4 9,9 -0,6 -5,5
F Byggverksamhet 41-43 84,8 79,3 -5,6 -6,6
Byggande av hus 41 31,5 29,6 -1,9 -6,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 44,6 40,4 -4,2 -9,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 128,3 124,2 -4,1 -3,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 20,8 22,1 1,3 6,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 42,2 40,8 -1,3 -3,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 65,4 61,3 -4,0 -6,2
H Transport och magasinering 49-53 65,0 60,1 -4,9 -7,5
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 44,5 40,8 -3,7 -8,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 20,4 19,3 -1,2 -5,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 33,9 36,1 2,2 6,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 41,5 41,2 -0,3 -0,8
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 28,5 29,7 1,2 4,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 65,1 67,9 2,8 4,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 24,6 25,7 1,1 4,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 39,3 40,5 1,2 3,0
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 23,4 25,8 2,3 10,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 47,4 45,8 -1,6 -3,3
P Utbildning 85 62,6 57,3 -5,3 -8,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 152,3 151,8 -0,5 -0,3
Hälso- och sjukvård 86 70,8 72,2 1,3 1,9
Vård och omsorg med boende 87 33,7 33,1 -0,7 -1,9
Öppna sociala insatser 88 47,8 46,6 -1,2 -2,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 20,9 20,8 -0,2 -0,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 32,0 31,5 -0,5 -1,6
X Näringsgrenen okänd 00 4,2 4,3 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.07.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2012, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/II - 2012/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/06/tyti_2012_06_2012-07-24_tau_029_sv.html