Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2011/II - 2012/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/II 2012/II 2011/II - 2012/II 2011/II - 2012/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 866,7 850,5 -16,2 -1,9
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 20,1 18,2 -1,9 -9,4
Jordbruk 01 10,1 8,9 -1,3 -12,6
C Tillverkning 10-33 143,5 144,3 0,8 0,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 18,8 19,7 0,9 4,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 22,0 21,3 -0,7 -3,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,9 21,4 1,5 7,3
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,2 22,4 0,1 0,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 49,9 48,7 -1,1 -2,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 10,7 10,8 0,1 1,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,2 9,7 -0,5 -5,0
F Byggverksamhet 41-43 62,7 58,7 -4,0 -6,4
Byggande av hus 41 22,5 21,7 -0,8 -3,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 31,9 27,8 -4,1 -12,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 105,4 103,8 -1,6 -1,5
Handel samt reparation av motorfordon 45 14,8 17,6 2,8 18,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 36,4 35,7 -0,7 -2,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 54,1 50,5 -3,7 -6,8
H Transport och magasinering 49-53 52,3 47,5 -4,8 -9,1
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 32,7 28,9 -3,9 -11,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,6 18,6 -0,9 -4,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 28,1 29,3 1,3 4,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 37,6 37,8 0,3 0,7
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 26,4 26,3 -0,1 -0,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 51,0 51,6 0,6 1,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 21,6 22,3 0,7 3,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 33,5 34,7 1,2 3,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 20,4 21,7 1,3 6,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 47,3 45,8 -1,5 -3,2
P Utbildning 85 60,5 55,8 -4,8 -7,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 144,9 144,8 0,0 0,0
Hälso- och sjukvård 86 66,0 67,6 1,6 2,4
Vård och omsorg med boende 87 33,0 32,3 -0,7 -2,1
Öppna sociala insatser 88 45,9 45,0 -0,9 -1,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 15,3 15,5 0,1 0,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 24,0 22,8 -1,2 -4,8
X Näringsgrenen okänd 00 4,0 3,9 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.07.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2012, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2011/II - 2012/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/06/tyti_2012_06_2012-07-24_tau_035_sv.html