Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/III - 2012/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/III 2012/III 2011/III - 2012/III 2011/III - 2012/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 514 2 529 15 0,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 114 116 2 1,7
Jordbruk 01 81 83 2 2,4
C Tillverkning 10-33 373 361 -12 -3,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 53 54 1 1,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 61 52 -9 -14,8
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 49 53 4 7,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 62 56 -6 -10,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 118 112 -5 -4,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 31 34 4 12,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 26 25 -1 -3,5
F Byggverksamhet 41-43 184 182 -2 -0,9
Byggande av hus 41 71 69 -2 -2,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 92 90 -2 -2,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 310 310 -0 -0,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 42 45 3 6,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 96 92 -4 -4,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 172 173 1 0,5
H Transport och magasinering 49-53 146 150 4 2,5
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 93 97 5 5,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 54 52 -1 -2,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 85 91 5 6,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 97 99 2 1,6
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 76 73 -3 -3,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 156 166 10 6,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 63 63 -1 -1,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 101 104 3 3,0
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 62 61 -1 -1,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 120 112 -8 -6,6
P Utbildning 85 171 167 -3 -1,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 400 412 11 2,8
Hälso- och sjukvård 86 193 198 5 2,6
Vård och omsorg med boende 87 86 91 5 6,1
Öppna sociala insatser 88 122 123 1 1,0
R Kultur, nöje och fritid 90-93 60 60 0 0,7
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 84 89 5 5,9
X Näringsgrenen okänd 00 11 13 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2012, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/III - 2012/III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/09/tyti_2012_09_2012-10-23_tau_028_sv.html