Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/III - 2012/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/III 2012/III 2011/III - 2012/III 2011/III - 2012/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 954,5 955,0 0,6 0,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 63,8 62,4 -1,5 -2,3
Jordbruk 01 49,6 48,1 -1,6 -3,2
C Tillverkning 10-33 141,2 136,4 -4,8 -3,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 19,9 20,4 0,5 2,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 22,8 21,0 -1,8 -7,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,6 19,3 0,6 3,4
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 24,9 22,9 -2,0 -7,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 42,9 39,6 -3,3 -7,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,0 13,2 1,2 9,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 9,4 9,4 0,1 0,6
F Byggverksamhet 41-43 82,5 78,8 -3,7 -4,5
Byggande av hus 41 31,3 28,9 -2,4 -7,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 42,2 40,6 -1,6 -3,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 118,6 118,1 -0,6 -0,5
Handel samt reparation av motorfordon 45 18,3 19,6 1,3 7,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 38,7 35,6 -3,1 -8,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 61,6 62,8 1,2 2,0
H Transport och magasinering 49-53 60,4 62,5 2,1 3,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 42,0 44,6 2,6 6,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,4 17,9 -0,5 -2,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 35,0 35,8 0,8 2,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 35,4 37,1 1,7 4,8
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 27,4 27,2 -0,3 -1,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 55,0 62,6 7,6 13,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 22,8 24,2 1,4 6,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 37,4 40,6 3,3 8,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 23,3 24,0 0,7 3,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 42,9 38,7 -4,2 -9,7
P Utbildning 85 49,7 45,6 -4,1 -8,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 138,8 141,8 3,0 2,2
Hälso- och sjukvård 86 65,5 67,6 2,1 3,3
Vård och omsorg med boende 87 33,4 33,6 0,2 0,6
Öppna sociala insatser 88 39,9 40,6 0,7 1,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 20,2 20,2 0,0 -0,1
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 32,3 34,3 1,9 6,0
X Näringsgrenen okänd 00 4,4 3,6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2012, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/III - 2012/III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/09/tyti_2012_09_2012-10-23_tau_029_sv.html